Гiмн  беларускіх пчаляроў
https://www.youtube.com/watch?v=aGepTgLCUm4

Словы i муз. С. Мыцько
1.  Сонца свецiць для ўсiх, хто жыве на Зямлi,
     Хто шануе жыццё, свет адзiны.
     I прымае пчаляр сонца дар дарагi
     На карысць сваёй любай Радзiме.

Прыпеў:
    Пчаляр разам з сонцам устае,
    З пчалой людзям радасць дае.
    Квецень лесу, палёў стане плёнам даброт,
    I цячэ хай бурштынавы мёд.

2.  Як пчалiная матка свой роiк вядзе,
     Так вядзi ты сяброў за сабою.
     Родны край зберажэш, калi cэрцам жывеш
     Ты адзiным  з сваёю зямлёю.
Прыпеў.

 The hymn of the Belarusian Beekeepers
1. The sun shines for all
    Who live on earth,
    Who value life and the world.
    And the bee-master  takes
    A dear gift from the sun
    For the benefit of his beloved Motherland.
refrain:
    The bee-master gets up with the sun
    Giving people joy with the bee.
    Flowering forests and fields
    Will become the fruits of good.
    Let the amber-coloured honey flow!

2. Like the queen leads its swarm,
    So you lead your friends
    And in this way 
    You will cherish your home
    If your heart and life are bound up with your Motherland.
refrain : (2) 
 
                                 Гимн   пчеловодов
1. Солнце светит для всех, кто на свете живет,
    Ценит жизнь и мир целый, единый.
    Принимай, пчеловод, солнца дар дорогой
    Ради блага Отчизны любимой. 
Припев:
    Пчеляр вместе с солнцем встает,
    С пчелой людям радость дает.
    Дарят блага цветы всех  полей  и лесов
    И янтарный медок пусть течет.
 
2. Как пчелиная матка роек свой ведет,
    Так веди ты друзей за собою.
    Край родной сбережешь, если сердцем живешь
    Ты одним со своею землею.
Припев.